Aktualności

Wszystkie aktualności

Potrzebujesz pomocy? Masz pytanie?

Spółka Hein & spol. chroni udostępnione dane osobowe zgodnie z przepisami Republiki Czeskiej i UE (GDPR). Szczegółowe informacje tutaj.

Ochrona danych osobowych

Poprzez dostęp na strony internetowe spółki Hein & spol., ich używanie i/lub udostępnianie swych danych osobowych udzielacie Państwo zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w myśl ustawy nr 101/2000 Sb, o ochronie danych osobowych oraz ze skutkiem od 25. 5. 2018 z przepisami ogólnymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679, o ochronie danych osobowych (GDPR) , w celu realizacji zlecenia, zapytania czy innej usługi udzielanej na tych stronach internetowych. Akceptacja udzielana jest do momentu jej odwołania. Operator stron internetowych postępuje zgodnie z przepisami prawa a udostępnione przez Państwa dane osobowe będą zgodnie z ustawą zabezpieczone i wykorzystane wyłącznie w celu realizacji transakcji oraz udoskonalenia udzielanych usług lub w przypadkach, kiedy ustawodawstwo tego wymaga lub umożliwia. Wasze dane osobowe w żadnym wypadku nie zostaną w jakiejkolwiek formie udostępnione przez operatora trzeciej stronie. Wasze dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, zapytania czy innej usługi oraz zostaną użyte także w celu przeprowadzenia niezbędnych operacji rozrachunkowych, wystawienia faktury, identyfikacji przelewu bankowego lub prawidłowego dostarczenia towaru. Jeżeli skorzystacie Państwo ze swego prawa wyrażając na piśmie odmowę przetwarzania swych danych osobowych, wówczas operator stron internetowych dane te usunie ze swej bazy danych w wymaganym zakresie.


Piece kaflowe

Piece kaflowe są dla człowieka jednym z najbardziej naturalnych źródeł ciepła, gwarantuje to sposób wydawania energii cieplnej – ciepło przypominające energię słoneczną. W ramach spalania drewna w piecach kaflowych powstają jony ujemne pozytywnie wpływające na organizm ludzki. Zapewniają przyjemną atmosferę, która pozbawia nas stresu. Potrafi wykorzystać energię dużo lepiej od innych urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe. Nie wolno pominąć również zalet ekologicznych, właśnie drewno jako odnawialne źródło energii zapewnia równowagę obiegu dwutlenku węgla w przyrodzie oraz wyraźnie oszczędza środowisko naturalne. Tradycja ogrzewania za pomocą drewna oraz działanie otwartego ognia połączona z kaflami Hein, wraz z bogatą skalą oferowanych odcieni glazury zdecydowanie wzmacnia całkowite wrażenie interieru i jego atmosfery.